cz | eng
Experimentální návrh

co je o.p.s.

Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou, ale musí se řídit mnoha specifickými ustanoveními zákona o obecně prospěšných společnostech. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby a k tomuto obecně prospěšnému cíli využívá svůj hospodářský výsledek (zisk) z doplňkových činností. Obecně prospěšná společnost se liší od obchodní společnosti zejména tím, že je u ní vyloučen soukromý zisk. Společnost je povinna dosažený zisk investovat do obecně prospěšných služeb. Zakladatelé nemají žádný nárok na podíl na zisku společnosti. Obecně prospěšná společnost je plně odpovědna sama za sebe, není podřízena svým zakladatelům, kteří mají možnost svůj vliv prosazovat pouze zprostředkovaně přes správní a dozorčí radu. Zakladatelé rovněž nemají žádná práva k majetku společnosti a to ani při její likvidaci.