cz | eng
Experimentální návrh

Semináře

Projekt Fóra environmentálně vyspělé architektury přináší nabídku dalšího profesního vzdělávání a transferu poznatků a inovací v oblasti udržitelného stavebnictví a architektury. Projekt odpovídá na objektivní potřebu vzdělávání a přenosu poznatků v dané oblasti, které zatím v Praze takto systémovým způsobem nikdo nenabízí. Dynamický rozvoj stavebního odvětví s sebou přináší stále naléhavější otázky spojené s udržitelným rozvojem a vlivem na životní prostředí. Dle aktuální situace lze usuzovat, že zájem o nízkoenergetické a pasivní domy stoupá, ale informovanost odborné veřejnosti nikoliv. Tento problém lze řešit jedině kvalitní osvětou a cíleným přenosem informací o trendech a inovacích v oblasti udržitelného stavebnictví. Pro zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje je nezbytné zkvalitnit další profesní vzdělávání a osvětu, stejně jako zajistit přenos know-how a nových informací mezi výzkumnou a aplikační sférou v daném oboru a přispět k popularizaci výsledků výzkumu a informací o technologickém vývoji v ČR i v EU. Projekt přinese výrazné rozšíření odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců stavebních firem, výrobců stavebních hmot, developerů, investorů atd. Zároveň umožní plynulý přenos informací z praxe a poptávky po výzkumných úkolech do vědeckovýzkum­né sféry.

Přehled akcí>>

Cílová skupina

  • developeři, investoři
  • projektanti, architekti
  • zaměstnanci veřejné správy
  • manažeři stavebních firem
  • studenti středních a vysokých škol
  • zaměstnanci partnerů
  • širší odborná veřejnost