cz | eng
Experimentální návrh

Energetická sanace budov

Diskusní fórum „Energetická sanace budov v ČR“

Vzhledem k aktuálním a v budoucnu očekávaným rostoucím cenám energií získávají investice do sanací / rekonstrukcí starých budov potenciální atraktivitu. Pro soukromého investora se krátí doba amortizace, ekonomický efekt posilují i aktuální dotační programy. Z pohledu národního hospodářství působí takové investice také pozitivně, např. se související rostoucí poptávkou po inovativních technologiích (okna, klimatizace, zateplení, vytápění, technologie využití obnovitelných zdrojů). Výsledkem je situace win-win-win (ekologie, ekonomie, sociální), více klasická a přesvědčivá být nemůže. Zbývá, než doufat, že se tato skutečnost promítne do konkrétních opatření, protože: „Čím déle se opomíjí nutné záležitosti, tím dražší budou později nevyhnutelné záležitosti“. V Německu jsou k dispozici zkušenosti, které mohou být pro Českou republiku velmi užitečné. Z tohoto důvodu společnost Envi A. o.p.s. dlouhodobě spolupracuje s německými partnery, kterými jsou Německá nadace pro životní prostředí (DBU) a společnost NETSCI GmbH.

Přiložené dokumenty obsahují podrobnější informace o realizovaném projektu a Analýzu současného stavu budov v ČR.

Podpořeno:

 
Autor: Envi A., Datum 05.10.2012