cz | eng
Experimentální návrh

8.12.2011 Recyklovatelnost stavebních materiálů, ekobilance

Seminář společnosti Envi A. o.p.s. Recyklovatelnost stavebních materiálů, ekobilance se koná ve čtvrtek 8.12.2011 od 11:00 do 14:00 hodin v Konferenční centru GreenPoint, Dvouletky 42, Praha 10 (metro Skalka).

Program:

  • Recyklovatelnost vs. recyklovanost – specifikace a omezení
  • Jednotlivé fáze životního cyklu materiálů v kontextu spotřeby energie v budovách
  • Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí
  • Praktické použití recyklátů – beton, tepelná izolace…

Přednášející:

Klára Bukolská (VELUX)
Marcela Jonášová (AVMI)
Vladimír Kočí (VŠCHT)
Vladimíra Vytlačilová (ČVUT FSv – Katedra betonových a zděných konstrukcí)

"
 

Partneři akce: MS architekti s.r.o., VELUX Česká republika s.r.o.

Časový rozvrh události: 08.12.2011 11:00 - 08.12.2011 14:00

Autor: Envi A., Datum 14.11.2011